Kuro

From Wiki

Kuro.jpg
Year of Publication: 2012
Publishing Company/Creator: Cubicle 7
Genre: